کی گفته طرفدارا مایکروسافت کمتر از سونیه؟؟؟؟
فقط تو ایران یه نگاه بنداز کسایی هستند که اصلا با تولیدات سونی کار نکردن ولی هیچکس نیست که با ویندوز کار نکرده باشه
البته باید به این هم توجه داشت که اینجا ایرانه و همه ویندوز ها (تقریبا) دزدی حساب میشه ولی خب به هر حال